Statut szkoły zakazywał uczniom ubrań „promujących mniejszości seksualne”. Został zmieniony

Po interwencji uczniów, organizacji pozarządowych i posłanki Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy zmienił treść szkolnego statutu. Uczniowie nadal nie mogą nosić ubrań propagujących „treści zabronione prawem, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, promujących nałogi i obrażających godność człowieka”. Zakaz strojów „promujących mniejszości seksualne” został wykreślony.