RPO zaskarża decyzję o przygotowywaniu wyborów przez Pocztę. I chce jej wstrzymania do czasu wyroku

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych. RPO chce też, aby decyzja ta została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.