Rolnicy sadzą drzewa przy polach. W ten sposób walczą z suszą.

Rolnicy chcą przeciwdziałać skutkom suszy. W sąsiedztwie pól, przy drogach dojazdowych, na skarpach w pobliżu cieków wodnych sadzą drzewa. Te mają ochronić pola przed erozją wietrzną, zatrzymywać wodę. Odtwarzamy zadrzewienia śródpolne sprzed lat, które zniszczyli nasi dziadkowie – przyznają