Polscy naukowcy znaleźli przyczynę utraty węchu w przypadku COVID-19.

Naukowcy z Polski ujawnili mechanizm, który leży u podstaw częściowej lub całkowitej utraty węchu u osób z COVID-19. Ich odkrycie wyjaśnia również, dlaczego osoby starsze są bardziej podatne na infekcje. Publikacja na łamach American Chemical Society. ENG+TLDR