Petycja: całkowite zniesienie składki ZUS na czas pandemii dla mikroprzedsięb.

Kochani Kiedy np. Francuskie firmy zmagające się z trudnościami finansowymi podczas Pandemii będą zwolnione z opłat za czynsz, prąd i gaz – Polacy są ZMUSZENI płacić składki ZUS mimo, iż ich biznesy stoją na krawędzi bankructwa, odroczenie płatności nie rozwiąże problemu! (…)