„Patrole policji będą wzmocnione przez wojsko”

Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób liczby poddanych kwarantannie, wczoraj to było nieco ponad dwa tysiące, a szacujemy, że ich liczba dojdzie do kilkudziesięciu, nawet stu tysięcy – ocenił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. – W związku z tym patrole policji będą też wzmocnione przez wojsko – dodał.