OMZRiK skazany za pomówienia, musi przeprosić dziennikarkę z Białegostoku

Wyrok jest prawomocny.