„Odmrażanie” europejskich rynków szansą dla Polski. „To nie jest czas na nacjonalizm gospodarczy”

Nowe prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wskazują, że gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej lepiej poradzą sobie z gospodarczymi skutkami koronawirusa niż kraje z południa Starego Kontynentu.