Naruszenia zasad kwarantanny. Policja prowadzi prawie 50 spraw

Blisko osiem tysięcy osób jest objętych kwarantanną w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Nie wszyscy jednak jej przestrzegają, choć grozi wysoka grzywna.