Możliwe sankcje prewencyjne wobec Izraela pomimo sprzeciwu Czech i Węgier

Wśród rozważanych przez UE wstępnych kroków jest wykluczenie Izraela z umów handlowych i współpracy w różnych dziedzinach. W dalszej kolejności m.in
odwołanie ambasadorów, embargo na produkty z żydowskich osiedli oraz publiczne wsparcie postępowania Trybunału w Hadze ws. zbrodni wojennych Izraela.