Łódź nie przekaże spisu wyborców Poczcie Polskiej.

Łódź .. kurde.