„Jeżeli otrzymamy instrumenty i odpowiednią wiedzę, to jesteśmy w stanie to zadanie wykonać”

Otrzymaliśmy zamówienie ze strony państwa na dostarczanie pakietów wyborczych w głosowaniu w wyborach na prezydenta i to zadanie trzeba zrealizować. Traktuję to jako odbiegające od zwykłego standardu usług pocztowych, ale mieszczące się w profilu poczty – powiedział Bogumił Nowicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej. Odniósł się do głosowania korespondencyjnego w zaplanowanych na maj wyborach, które przewiduje procedowana obecnie w parlamencie ustawa.