Gestaopo na Polskich ulicach

Policja pacyfikuje spokojnie idącego gościa…