Co się dzieje, gdy samochód potrąci cię na chodniku? Ja już wiem, od dziś

Zbigniew Łomnik został celowo potrącony przez samochód jadący po chodniku.