Biuro Legislacyjne Senatu miażdży wybory korespondencyjne

Eksperci w obszarze prawa napisali: „W obecnym brzmieniu ustawę należałoby odrzucić albo wprowadzić do niej istotne poprawki nadające jej treść zgodną z zasadami konstytucyjnymi i Kodeksem dobrych praktyk wyborczych”